Opis przykładowego artykułu w systemie


Dane wymagane przez system MASTA muszą wypełniać określone wymagania, które wynikają ze struktury projektu bazy danych oraz całej „filozofii” postrzegania artykułów przez system MASTA.

Należy pamiętać, że system MASTA zawsze odróżnia fizyczne wystąpienia opakowaniowe każdego artykułu. Z tego względu każda fizyczna postać opakowaniowa jest oznaczone unikalnym numerem GTIN. Pozwala to na swobodne zarządzania dowolnymi, nieograniczonymi układami opakowań, jakie mogą wystąpić.

Na kolejnych podstronach zilustrowane są szablony wprowadzania danych o przykładowym artykule: „Cukier brązowy miałki”. Artykuł ten występuje w niżej wymienionych postaciach opakowaniowych:

  • opakowanie jednostkowe w postaci torebki papierowej o pojemności 1 kg,
  • opakowanie zbiorcze w postaci zgrzewki zawierającej 5 torebek cukru,
  • opakowanie zbiorcze w postaci pudła kartonowego A zawierającego 2 zgrzewki cukru,
  • opakowanie zbiorcze w postaci pudła kartonowego B zawierającego 2 pudła kartonowe A.