Przyjęcie z produkcji


 

  1. Palety uformowane w ostatniej fazie produkcji otrzymują tam etykiety logistyczne GS1 wydrukowane z systemu MASTA lub na przykład z programu EtLog.
  2. Każda paleta jest indywidualnie identyfikowana poprzez unikalny w skali świata numer seryjny SSCC .
  3. Dział Kontroli Jakości (DKJ) kwalifikuje każdą paletę, jako prawidłową lub nie uznaje jej jako prawidłową.
  4. Paletom prawidłowym przydzielana jest wirtualna „żółta kartka”. Odbywa się to poprzez zeskanowanie numeru SSCC palety i przydzielenie jej na terminalu żółtego znacznika.
  5. Magazynier skanuje wszystkie kody kreskowe z etykiety logistycznej umieszczonej na palecie przyjmowanej z produkcji. Odczytane dane są rejestrowane w kartotece magazynowej.
  6. Magazynier pobiera z hali produkcyjnej tylko palety posiadające „żółtą kartkę”.
  7. Pobraną paletę magazynier przemieszcza do arbitralnie wybranej lokalizacji magazynowej.
  8. W dalszych fazach procesu logistycznego można dodatkowo przydzielić inne znaczniki określające status palety.
  9. Przyjęta z produkcji paleta jest już „znana” systemowi, zatem w kolejnych fazach będzie przemieszczana do innej lokalizacji adresowej. Wystarczy wówczas zeskanować tylko numer SSCC .

Uwaga: podczas przyjmowania palety z produkcji magazynier musi skanować wszystkie kody kreskowe z etykiety logistycznej, w tym momencie system pobiera dane o zawartości przyjmowanej palety.