Opis funkcji


System MASTA jest funkcjonalnie skoncentrowany na automatycznym monitorowaniu wszelkich zmian w lokalizacjach palet i opakowań zbiorczych w zdefiniowanej przestrzeni składowania.

Przykładowa organizacja przemieszczeń magazynowych

 

Typowe funkcje magazynowe są realizowane na „mapie” zdefiniowanych miejsc magazynowych.