Standardowa etykieta logistyczna GS1


Zakres danych na etykiecie logistycznej

System MASTA pobiera dane o paletach przyjmowanych do magazynu poprzez skanowanie kodów kreskowych ze standardowych etykiet logistycznych GS1 . Etykiety są drukowane bezpośrednio z systemu MASTA. Mogą być też drukowane przez dowolnie wybrany i zastosowany program do generowania numerów SSCC i etykiet.

 

Najczęściej stosowane dane na etykiecie logistycznej

Przykładowa etykieta logistyczna GS1

Przykładowe wyróżniki danych na etykiecie logistycznej

Przykładowa etykieta logistyczna dla palety homogenicznej , wydrukowana zgodnie z typowymi oczekiwaniami odbiorców sieciowych oraz innych, zawiera wymagane dane:

IZ (02) –> identyfikator (numer GTIN ) opakowania zbiorczego lub jednostkowego
IZ (15) –> data przydatności „najlepsze do”
IZ (37) –> liczba sztuk zidentyfikowanych opakowań z towarem
IZ (412) –> Globalny Numer Lokalizacyjny w znaczeniu „kupiono od”
IZ (10) –> symbol partii produkcyjnej
IZ (00) –> identyfikator (numer SSCC ) paletowej (lub innej) jednostki logistycznej

Zeskanowanie podczas przyjęć/wydań do/z magazynu wszystkich kodów kreskowych z etykiety logistycznej pozwala na automatyczną, jednoznaczną i bezbłędną aktualizację stanów magazynowych w systemie MASTA bez używania dokumentów papierowych.

Jednostki logistyczne

Każda jednostka logistyczna jest w systemie MASTA identyfikowana 18‑cyfrowym numerem SSCC . Numer SSCC  jest przez system akceptowany dla dowolnych jednostek logistycznych, które dostarczane są do magazynu. Numer SSCC pozostaje niezmieniony, jeżeli jednostka logistyczna jest ekspediowana dalej w niezmienionej postaci tak, jak została do magazynu dostarczona. Jeżeli w magazynie tworzona jest nowa jednostka logistyczna, otrzymuje nowy numer SSCC z prefiksem firmy tworzącej ten numer.

Na rysunku obok widoczna jest zbiorcza jednostka logistyczna, zawierająca określoną liczbę sztuk standardowych opakowań podrzędnych. Zilustrowane obok pozycje magazynowe znajdujące się na nośniku paletowym są identyfikowane numerem GTIN, mają określone wymiary gabarytowe i wagowe. Umieszczone są w 3 warstwach po 16 sztuk, czyli cała jednostka logistyczna zawiera 48 sztuk opakowań podrzędnych. Zdefiniowane są ponadto wymiary całej jednostki transportowej wraz z nośnikiem oraz podana jest jej masa brutto.

Taka jednostka logistyczna sygnowana jest w systemie MASTA numerem SSCC . Numer SSCC wyrażany jest w kodzie kreskowym GS1-128 i występuje na etykiecie logistycznej. Etykieta logistyczna jest umieszczana na palecie w miejscu łatwym do skanowania kodów kreskowych.

Jednostką logistyczną jest każda postać opakowaniowa, z której można pobrać jakąś zawartość, umniejszając tym samym jej stan liczbowy. Nie istnieje jednostka logistyczna bez zawartości.

Etykiety logistyczne dla palet są drukowane z systemu MASTA z zachowaniem 100% zgodności ich zawartości ze standardem GS1 .