Zarys systemu


System MASTA jest przyjazny i pomocny dla użytkownika, któremu udostępnione zostały funkcje łatwego wyszukiwania i filtrowania danych o składowanych pozycjach magazynowych.

Kierownik magazynu ma stały wgląd w realizowane przez magazynierów zadania. Każda czynność jest rejestrowana, co pozwala na łatwe formułowanie dowolnych raportów. Na kolejnych stronach dostępnych z poziomu podmenu do niniejszej strony zamieszczone są obrazy niektórych funkcji.

Warto tam zajrzeć.