Przemieszczenia wewnętrzne


Wewnętrzne przemieszczenie pozycji magazynowych odbywa się w dowolnie wybranej przestrzeni magazynu i może być:

 • Zaplanowane – magazynier widzi zadania wyznaczone przez menedżera magazynu.
 • Niezaplanowane – menedżer magazynu widzi zadania wykonane przez magazyniera.
 1. Przemieszczenia wewnętrzne realizowane są przez magazyniera na ogół jako czynności nieplanowane – magazynier pobiera paletę z arbitralnie wybranej lokalizacji źródłowej i przemieszcza ją do arbitralnie wybranej lokalizacji docelowej:
  • po przyjęciu z produkcji,
  • po przyjęciu z zewnątrz.
 2. Przemieszczenia wewnętrzne realizowane są przez magazyniera też jako czynności planowane – magazynier realizuje wówczas zadania wyznaczone przez menedżera magazynu, pobiera wyznaczoną paletę z lokalizacji źródłowej i przemieszcza ją do wyznaczonej lokalizacji docelowej:
  • w celu wydania materiałów (składników produkcyjnych, opakowań itp.) na produkcję,
  • w celu wydania towarów na zewnątrz.
 3. Magazynier dociera do źródłowego miejsca magazynowego w opcjach:
  • adres wybrany arbitralnie przez magazyniera,
  • adres wskazany na terminalu w wyniku decyzji menedżera lub wskazań systemu.
 4. Magazynier skanuje numer SSCC  pobieranej palety. Nie musi skanować adresu lokalizacyjnego.
 5. Pobiera fizycznie paletę z wybranego miejsca magazynowego.
 6. Przemieszcza pobraną paletę do miejsca docelowego w opcjach:
  • adres wybrany arbitralnie przez magazyniera,
  • adres wskazany na terminalu w wyniku decyzji menedżera.
 7. Odkłada przemieszczaną paletę w miejscu docelowym.
 8. Skanuje lub wpisuje na terminalu adres docelowego miejsca magazynowego. Nie musi skanować numeru SSCC  .