Do czego służy etykieta logistyczna?


Technologia związana z interpretacją przez system MASTA zawartości etykiety logistycznej widocznej na palecie dostarczonej po raz pierwszy do magazynu jest następująca:

  1. Magazynier wykorzystując mobilny terminal radiowy skanuje wszystkie kody kreskowe widoczne na etykiecie.
  2. Aplikacja terminalowa identyfikuje rodzaj odczytanych kodów kreskowych.
    • Jeżeli odczytana została symbolika kodów zarezerwowanych dla standardów GS1 , system MASTA ją zaakceptuje i będzie kontynuował działanie w kierunku zinterpretowania odczytanych danych – przypadek poprawny.
    • Jeżeli odczytana została symbolika kodu kreskowego nie należąca do grupy GS1 , system MASTA poinformuje magazyniera, że ostatnio odczytany kod nie był standardowy – przypadek niepoprawny. Magazynier ma wówczas możliwość ręcznego wprowadzania danych poprzez klawiaturę terminala.
  3. W przypadku poprawnym na ekranie terminala wszystkie pola są wypełnione danymi. Jeżeli pomimo skanowania istnieją pola niewypełnione, magazynier przechodzi w tryb wprowadzania ręcznego i uzupełnia brakujące dane.
  4. W przypadku poprawnym system MASTA rozpoznaje odczytane IZ-ty i zgodnie z ich znaczeniem dystrybuuje odczytane dane do odpowiednich pól w bazie danych i dokumencie przyjęć.
  5. W przypadku niepoprawnym odpowiedzialność za prawidłowe ręczne wpisanie danych z etykiety spoczywa na magazynierze.
Etykieta logistyczna utworzona w systemie WMS MASTA

W ostatnim, dolnym wierszu kodów kreskowych etykiety logistycznej zawsze występuje numer SSCC palety. Jest to znacznym ułatwieniem pracy dla magazyniera, gdy podejmuje paletę z pełną etykietą. Aby zidentyfikować zarejestrowaną wcześniej paletę, wystarczy, że magazynier zeskanuje tylko dolny wiersz kodów kreskowych.

W przypadku trudności z odczytaniem kodów kreskowych, magazynier zawsze ma możliwość ręcznego wprowadzenia danych. Ręcznie można jednak wprowadzić tylko te dane, które są zdefiniowane w strukturach kartotek systemowych.

Ekran terminala przed skanowaniem etykiety

Dane na terminalu przez zeskanowaniem kodów kreskowych

Ekran terminala po skanowaniu etykiety

Dane na terminalu po zeskanowaniu kodów kreskowych