Korzyści


Mniej błędów podczas przyjęć i wydań

Szybsze i tańsze wydania

Spełnienie wymagań unijnego prawa żywnościowego

Lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej

Wydania wg FEFO

Lepsza organizacja pracy magazynu

Analiza czasu pracy magazynierów

IZ w tle normalnej pracy magazynierów

Identyfikacja towarów wg zdefiniowanych cech

Sygnalizowanie przeterminowanych towarów

Stała wiedza o rzeczywistej lokalizacji towaru w magazynie

Pełna walidacja systemu GS1 gwarantem poprawności danych

Ograniczenie dokumentów papierowych

Usystematyzowany podział powierzchni magazynowej

Mniej reklamacji i zwrotów

Minimalizacja ryzyka nadużyć

Zawsze rzeczywiste dane o stanie magazynowym