Przyjęcie z zewnątrz


  1. Podczas przyjmowania palet z zewnątrz zawierających np. zakupione materiały opakowaniowe lub składniki produkcyjne, ale nie posiadających etykiet logistycznych, magazynier sprawdza jakość palety i zlicza jej zawartość.
  2. Magazynier drukuje brakujące etykiety logistyczne.
  3. Magazynier nakleja etykietę w określonym miejscu palety przyjmowanej z zewnątrz.
  4. Od tego momentu magazynier traktuje paletę tak, jak przyjmowaną z produkcji – skanuje wszystkie kody kreskowe z etykiety logistycznej. Odczytane dane są rejestrowane w kartotece magazynowej.
  5. Magazynier fizycznie pobiera tę paletę.
  6. Przemieszcza ją do lokalizacji docelowej.

Uwaga: jeżeli na przyjmowanej palecie istnieje etykieta logistyczna przygotowana zgodnie ze standardami GS1  , magazynier nie musi tworzyć nowej etykiety. Dostarczoną paletę może zaakceptować z numerem SSCC  dostawcy.

Uwaga: podczas przyjmowania palety z zewnątrz magazynier musi skanować wszystkie kody kreskowe z etykiety logistycznej, w tym momencie system pobiera dane o zawartości przyjmowanej palety..