Co trzeba zrobić?


 • Należy zaprojektować prawidłową identyfikację danych o towarach, najlepiej
  w oparciu o standardy GS1 , zobacz → dlaczego.
 • Należy zaprojektować identyfikatory lokalizacji (adresów) magazynowych.
 • Dobrać odpowiednie do nowej organizacji urządzenia do automatycznej identyfikacji
  ( ADC – Automatic Data Capture).
 • Zainstalować dobrane urządzenia ADC oraz sieć radiową w standardzie Wi-Fi .
 • Wdrożyć system MASTA, zobacz → warunki.
 • Pozwolić magazynierom swobodnie działać za pomocą systemu.
 • Koordynować działania magazynierów przy pomocy Kierownika Magazynu.
 • Zauważyć po wdrożeniu systemu, że:
  • zmniejszyła się liczba błędów,
  • zwiększyła się wydajność magazynu,
  • uporządkowały się procesy magazynowe,
  • istnieje wiedza o rzeczywistym stanie magazynowym składowanych jednostek
   opakowaniowych,
  • nowi pracownicy szybko osiągają wysoką wydajność,
  • usystematyzował się podział powierzchni magazynowych,
  • bez systemu MASTA praca w magazynie już wydaje się być niemożliwą…

W pierwszym kroku należy skontaktować się z nami i zaakceptować naszą ofertę. W odpowiedzi zbadamy Państwa oczekiwania i możliwości. Opracujemy Projekt Wdrożeniowy, w którym zawarte będą wszelkie nasze z Państwem uzgodnienia. Zaakceptowany przez Państwo projekt będzie podstawą do wdrożenia w Państwa przestrzeni magazynowej systemu MASTA w uzgodnionej funkcjonalności.

W drugim kroku, po zaakceptowaniu treści Projektu Wdrożeniowego, należy sformalizować naszą z Państwem współpracę w postaci stosownej umowy. Przystępujemy do działań natychmiast po podpisaniu umowy.

W kolejnym kroku, równolegle z pracami wdrożeniowymi, należy wyposażyć Państwa magazyn w sieć radiową WiFi oraz w stosowne urządzenia skanujące kody kreskowe – terminale mobilne.