Sprawność techniczna oprogramowania


Producentem oprogramowania jest firma AXEDserwis s.c., która zabezpiecza sprawność techniczną systemu oraz jego wdrożenie.

Jakiekolwiek ewentualne utrudnienia w funkcjonowaniu dostarczonego rozwiązania, których przyczyna tkwi w wyprodukowanym oprogramowaniu, będą sprawnie eliminowane w ustalonym wspólnie z Klientem czasie.

Klient ma dodatkową możliwość wyboru dni tygodnia, w których serwis będzie dla niego dostępny (poniedziałek – piątek, sobota, niedziela), godzin pracy serwisu a także nieprzekraczalnych czasów reakcji i naprawy ewentualnych błędów w oprogramowaniu.

Gwarancja profesjonalnej opieki ze strony producenta nad stworzonym przez niego oprogramowaniem oznacza dla Klienta wysoki poziom bezpieczeństwa i stabilności zakupionego produktu.