Jak wdrażany jest system MASTA?


Ponieważ procesy magazynowe są w każdym magazynie realizowane w różny sposób, system MASTA jest każdorazowo dopasowywany do istniejącego środowiska. Oznacza to, że każdy proces, z którym się spotkamy w Państwa magazynie zostanie w systemie zaimplementowany tak, aby użytkownik był zadowolony. System w ogólnym zarysie podobny, różni się w zależności od zrealizowanego wdrożenia.

System wdrażamy w sposób następujący:

  • Obserwujemy pracę magazynu, analizujemy stan istniejący, opracowujemy Projekt Wdrożeniowy.
  • Przedstawiamy Zarządowi wizję usprawnienia istniejących procesów magazynowych, które będą bazować na technikach automatycznej identyfikacji.
  • „Mapujemy” topografię magazynu i strukturę kartoteki towarowej w systemie MASTA.
  • Instalujemy i uruchamiamy system oraz integrujemy go ze sprzętem ADC i siecią WLAN .
  • Integrujemy system MASTA z systemem nadrzędnym (ERP ).
  • Generujemy etykiety z kodami kreskowymi dla lokalizacji magazynowych.
  • Szkolimy magazynierów w rzeczywistych warunkach ich pracy.
  • Asystujemy na początku samodzielnej pracy z systemem.

System MASTA został zaprojektowany i opracowany dla monitorowania fizycznych przepływów materiałów, realizowanych na bazie powtarzalnych czynności magazynowych, z wykorzystaniem standardów identyfikacyjnych międzynarodowego Systemu GS1. System MASTA bazuje na założeniu, że efektywne śledzenie przepływów materiałowych będzie miało miejsce wtedy, gdy 100% pozycji magazynowych będzie oznakowane kodami kreskowymi, wyrażającymi globalnie nadawane numery GTIN lub SSCC .