Wymiana elektroniczna


System WMS MASTA może działać niezależnie od systemu ERP lub może działać w sposób zintegrowany z ERP .

System ERP powinien mieć możliwość wyboru lokalizacji dla eksportowanego pliku. Lokalizacja ta jest uzgadniana na etapie wdrożenia systemu WMS MASTA.

Uzgodniony folder wymiany danych

Zaimportowany przez kierownika magazynu dokument jest automatycznie umieszczany na liście dokumentów otrzymanych z ERP .

Dalsze działania są identyczne, jak w przypadku interfejsu papierowego z tą różnicą, że dokument ten nie jest drukowany lecz generowany przez kierownika do postaci elektronicznej w formacie CSV . System WMS MASTA automatycznie umieszcza ten plik w uzgodnionym folderze.

System ERP powinien umożliwić pobranie tego dokumentu i jego przetworzenie.

UWAGA: algorytm obróbki zaimportowanego dokumentu powinien być opracowany przez dostawcę systemu ERP .