Dlaczego należy działać zgodnie z GS1 ?


System MASTA operuje identyfikatorami globalnymi ponieważ jest to najbardziej korzystne rozwiązanie identyfikacyjne dla Państwa produktów. Uzgodnienia standardów GS1 to swoista „umowa” opierająca się na synergii doświadczeń ok. 2.000.000 przedsiębiorstw na świecie (w Polsce blisko 20.000 ) w zakresie jednoznacznego identyfikowania dowolnej, standardowo opisanej postaci opakowaniowej, która jest przemieszczana w dowolnie skonfigurowanym łańcuchu dostaw. W rezultacie wdrożenia systemu MASTA, Państwa firma staje się aktywnym ogniwem otwartej sieci dostaw, w której wszyscy jej uczestnicy porozumiewają się wspólnym językiem logistycznym, opartym na standardowych w skali świata numerach oraz bezpiecznych kodach kreskowych umieszczonych na opakowaniach detalicznych, hurtowych i logistycznych.

Otwarty system identyfikacji uwzględnia obecne i przyszłe uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Państwa firmy oraz specyfikę jej produktów, usprawnia fizyczny obrót towarowy nie tylko w jednym magazynie, ale również we wszystkich ewentualnych oddziałach Państwa firmy oraz w magazynach Państwa klientów.

W rezultacie wdrożenia systemu MASTA, Państwa firma staje się aktywnym ogniwem otwartej sieci dostaw, w której wszyscy jej uczestnicy porozumiewają się wspólnym językiem logistycznym, opartym na standardowych w skali świata numerach oraz bezpiecznych kodach kreskowych umieszczonych na opakowaniach detalicznych, hurtowych i logistycznych.

Państwa magazyn podobnie, jak każdy inny, nie działa w oderwaniu od otoczenia zewnętrznego. Państwa magazyn przyjmuje pozycje magazynowe od dostawców i ekspediuje je do odbiorców. Dostawcy i odbiorcy tych pozycji mogą być zewnętrzni (kontrahenci) i wewnętrzni (produkcja własna, inne magazyny własne). Z tego prostego faktu wynika fundamentalne przeznaczenie systemu MASTA – poprzez operacje i czynności wykonywane w Państwa magazynie – MASTA zawsze obsługuje łańcuch dostaw o długości odpowiadającej co najmniej trzem ogniwom. Zatem zawsze mówimy o materiałach „przed magazynem”, o materiałach „w magazynie” oraz o materiałach „za magazynem” (sprawdź... ).

Zasada ta pozwala zbudować skalowalny ciąg zdarzeń zachodzących w łańcuchach dostaw o dowolnej długości a związanych z przepływem materiałów, właśnie tych, które na chwilę zatrzymano w Państwa magazynie.

System informatyczny MASTA bez problemów znajduje zastosowanie również w ograniczonym wewnętrznym łańcuchu dostaw, w którym dostawcą i odbiorcą jest hala produkcyjna. Magazyn wówczas jest dostawcą surowców i odbiorcą produktów finalnych. Oczywistym jest jednak fakt, że surowce musiały być wcześniej przyjęte z zewnątrz a produkty finalne powinny zostać wydane na zewnątrz. Tak więc system MASTA, jakkolwiek by nie patrzeć, służy obsłudze magazynu, który zawsze jest ogniwem w jakimś łańcuchu dostaw. Jest zatem fundamentalnie przygotowany do działania, jako system otwarty (zobacz... ).

Jeżeli potencjalny użytkownik systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi procesów magazynowych zamierza korzystać z technik automatycznej identyfikacji (zamierza stosować indywidualne, wewnętrzne kody kreskowe), MUSI na wejściu do magazynu ponieść koszt związany z oznakowaniem wszystkich – bez wyjątku – pozycji opakowaniowych.

Wynika to z faktu, że wykorzystywanie kodów kreskowych dowolnie stosowanych przez dostawców, nie jest bezpieczne dla wykorzystywanego w magazynie systemu.

System MASTA uwalnia użytkownika od części tych kosztów, jeżeli użytkownik zdecyduje się na wykorzystywanie globalnych standardów GS1 i zaleci ich stosowanie wszystkim swoim dostawcom. Taki łańcuch dostaw wykorzystuje wówczas tzw. bezpieczne kody kreskowe.

Zaprojektowana w systemie MASTA zasada identyfikacyjna oparta o standardy GS1 , umożliwia automatyczne przechwytywanie danych opisujących dowolne jednostki handlowe występujące w dowolnych – standardowych – formach opakowaniowych, jednoznacznie oznakowanych kodami kreskowymi GS1 . Zasada ta jest zgodna z międzynarodowym standardem identyfikacji przedmiotów i obiektów logistycznych, co umożliwia swobodne działanie każdej firmy na otwartym rynku w skali globalnej. Wystarczy spełnić tylko jeden warunek: „mówić” wspólnym językiem logistycznym (The Global Language of Business), czyli znakować produkty i jednostki logistyczne zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami tak, aby mogły być zidentyfikowane przez dowolne inne ogniwo łańcucha dostaw.

Standardy GS1 wykorzystywane w identyfikatorach danych systemu MASTA są bezpieczne dla użytkownika, ponieważ pozwalają na elastyczne funkcjonowanie w trudnych do przewidzenia w przyszłości kontaktach z nowymi kontrahentami przedsiębiorstwa.