Standardowa etykieta produktowa GS1


Zakres danych na etykiecie produktowej

Pozycjami podrzędnymi w stosunku do palety są opakowania z produktami, jednostkowe lub zbiorcze, bezpośrednio umieszczone na palecie. Opakowania pośrednie zbiorcze mogą zawierać w sobie mniejsze opakowania zbiorcze, w których występują pozycje jednostkowe (IZ ). Pozycje produktowe oznakowane są etykietą produktową.

Typowa etykieta produktowa z kodem GS1-128

Przykładowa etykieta produktowa GS1

Widoczny na powyższym rysunku obraz etykiety produktowej występuje w przykładowym układzie graficznym. Dla systemu MASTA istotny jest zakres danych, jakie są możliwe do automatycznego pobrania metodą skanowania kodów kreskowych.

Wymagane wyróżniki danych na etykiecie produktowej

Przykładowa etykieta produktowa dla opakowania zbiorczego / pośredniego powinna zwierać dane, które pozwolą na monitorowanie produktu przez system MASTA pod względem partii produkcyjnej lub daty jego przydatności do użycia / spożycia. Na etykiecie produktowej zalecane jest występowanie niżej wymienionych danych:

IZ (01) –> identyfikator (numer GTIN ) opakowania zbiorczego / pośredniego
IZ (15) –> data przydatności produktu
IZ (10) –> symbol partii produkcyjnej

Zeskanowanie podczas przyjęć/wydań do/z magazynu lub podczas dowolnego przemieszczenia opakowania zbiorczego wewnątrz magazynu jednego kodu kreskowego z etykiety produktowej pozwala w systemie MASTA na automatyczną, jednoznaczną i bezbłędną aktualizację stanów magazynowych oraz kontrolowanie upływu czasu do wydania towaru z magazynu bez używania dokumentów papierowych.

Produktowe pozycje magazynowe

Pozycją magazynową jest wszystko to, co jest składowane w zdefiniowanych miejscach magazynowych. Każda pozycja magazynowa jest tam umieszczana w rezultacie wykonanych przez magazyniera i zarejestrowanych przez system MASTA czynności magazynowych.

Każda postać opakowaniowa pozycji magazynowej (materiału) obsługiwana systemem MASTA, musi mieć swój unikalny identyfikator zgodny z GS1 , i tak:

1. Postać jednostkowa: 14-cyfrowy numer GTIN .
2. Postać zbiorcza zawierająca standardową liczbę sztuk opakowań jednostkowych lub innych zbiorczych: 14-cyfrowy numer GTIN .
3. Postać zbiorcza zawierająca niestandardowe liczby opakowań jednostkowych lub opakowań zbiorczych: 18-cyfrowy numer SSCC .

Każdy materiał opisany jest w bazie danych ponadto innymi parametrami, np.: nazwa, symbol katalogowy, indeks wewnętrzny itp. Dane te są na ogół pobierane z systemu ERP .

Wszystkie pozycje magazynowe (dowolne opakowania zawierające towar) są w systemie MASTA identyfikowana zawsze 14-cyfrowym numerem kodowym GTIN .

Numer kodowy może przybierać formę GTIN , czyli zawierać unikalny prefiks właściciela marki handlowej dla oznaczeń globalnych lub zawierać prefiks uniwersalny „0200” dla oznaczeń kodowych wewnętrznych.

Jeżeli jakieś opakowanie zbiorcze nie było dotychczas wyposażone w etykietę z globalnym numerem GTIN , zachodzi potrzeba wygenerowania etykiety zawierającej numer wewnętrzny zapisywany w konwencji 14-cyfrowego numeru GS1 z prefiksem „0200”.