Menu główne


Dostępne w menu głównym funkcje zostały pogrupowane tematycznie i są przedstawione
w jednolitej kolorystyce w ramach danej sekcji. Menu funkcji udostępnianych
przez system MASTA przedstawiane jest w układzie płaskim, co oznacza, że
każda z funkcji może być użyta w każdym momencie bez zagłębiania się w
skomplikowane realizacje funkcji nadrzędnych czy podrzędnych. Płaskie menu
główne jest łatwe do obsługi na monitorach dotykowych. Wystarczy uderzyć
palcem na właściwą ikonę, aby uruchomić przypisaną do niej funkcję.
Menu główne systemu WMS MASTA

Menu funkcji systemu MASTA

Sekcja MAGAZYN udostępnia funkcje:

 • Stany magazynowe.
 • Procentowa zajętość magazynu, zobacz.
 • Nominalna zawartość magazynu.
 • Wszystko o palecie.

W sekcji DOKUMENTY zawarte są funkcje pozwalające na obsługę dokumentów
magazynowych z zawartościami pozyskanymi z nadrzędnego systemu ERP . Zobacz rodzaje interfejsu. W sekcji tej udostępniane są funkcje:

 • Dokumenty przychodzące z systemu ERP .
 • Dokumenty wewnętrzne (magazynowe) – przygotowanie zadań dla magazynierów.
 • Dokumenty wychodzące do systemu ERP .
 • Raporty.

Sekcja ZADANIA obejmuje funkcje umożliwiające generowanie przez menedżera
zadań dla magazynierów. Na ogół będą to zadania związane z wydaniami towarów
na zewnątrz. W sekcji ZADANIA udostępniane są funkcje:

 • Kolejka zadań wyznaczonych dla magazynierów.
 • Historia zadań.
 • Podgląd dziennika – rejestr wszystkich wydarzeń.

W sekcji INNE skomasowano funkcje edycji stałych danych słownikowych
oraz opcje systemu. Do dyspozycji wyznaczono następujące funkcje:

 • Opcje.
 • Edycja danych, zobacz.
 • Ustawienia terminali mobilnych.
 • Plan miejsc magazynowych (Manager magazynu).