Wymiana papierowa


Dostarczony do magazynu dokument papierowy jest analizowany przez kierownika magazynu. Kierownik następnie wprowadza treść dokumentu do systemu WMS MASTA.

Wykaz dokumentów pobranych z ERP

Utworzony w systemie WMS MASTA ręcznie dokument magazynowy jest podstawą do wygenerowania zadań dla magazynierów. Zadania te magazynierzy otrzymują w postaci poleceń widocznych na terminalu mobilnym. Po wykonaniu zadań, dokument z aktualnymi danymi jest drukowany i przekazywany fizycznie do biura, w którym eksploatowany jest system ERP . Użytkownik systemu ERP na jego podstawie wykonuje stosowne funkcje w „swoim” systemie. Działa na rzeczywistych danych otrzymanych z systemu WMS MASTA.