Realizacja zadań przez magazynierów


Realizacja wydań na zewnątrz

 1. Magazynier obserwuje kolejkę zadań na terminalu.
 2. Wybiera pierwsze od góry zadanie – potwierdza tym samym przyjęcie zadania do realizacji.
 3. Magazynier udaje się do wskazanego na terminalu miejsca składowania palety.
 4. Skanuje numer SSCC  z etykiety logistycznej – nie musi skanować lokalizacji źródłowej.
 5. Pobiera paletę i umieszcza ją w samochodzie – skanuje lub wpisuje symbol TZ (Transport Zewnętrzny).
 6. Numer SSCC palety załadowanej znika z listy palet do wydania.
 7. Magazynier realizuje zadanie do momentu wyczerpania się listy palet wyznaczonych do wydania.

Realizacja przyjęć z zewnątrz

 1. Magazynier obserwuje kolejkę zadań na terminalu.
 2. Wybiera pierwsze od góry zadanie – potwierdza tym samym przyjęcie zadania do realizacji.
 3. Magazynier udaje się do obszaru przyjęć zewnętrznych.
 4. Wyładowuje dostarczone palety i pozostawia je w obszarze przyjęć – jeszcze ich nie ma na stanie magazynowym.
 5. Magazynier ocenia stan oznakowania dostarczonych palet.
 6. Dla palety nieposiadającej etykiety logistycznej GS1 , notuje zawartość i drukuje etykietę logistyczną i nakleja ją na paletę.
 7. Dla palet posiadających etykietę logistyczną GS1 skanuje wszystkie kody kreskowe z etykiety logistycznej – nie musi skanować lokalizacji źródłowej.
 8. Pobiera paletę i umieszcza ją w lokalizacji docelowej – skanuje lub wpisuje symbol docelowego adresu miejsca magazynowego.
 9. Magazynier realizuje zadanie do momentu wyczerpania się przyjmowanych palet.