Podstawowe warunki


Zakres standardowy systemu MASTA

 1. Opisane na stronie funkcjonalności i cechy systemu MASTA są wystarczające, aby szybko zapoczątkować eksploatowanie w magazynie systemu klasy WMS . Przy założeniu, że akceptują Państwo oferowaną funkcjonalność systemu, można w krótkim czasie przyjmować, składować i wydawać towary standardowo oznakowane – najkorzystniej – zgodnie z GS1 .
 2. System MASTA to zwarta całość funkcjonalna nieskomplikowanego rozwiązania typu WES , które może być szybko i niedużym kosztem wdrożone w każdym średnio lub mocno rozbudowanym magazynie. Bez znaczenia jest istniejący stan wyposażenia magazynu, musi jednak istnieć możliwość zdefiniowania miejsc magazynowych.
 3. Wszelkie oczekiwane rozszerzenia funkcjonalne wymagają obustronnych ustaleń i będą dostarczane w uzgodnionym zakresie i terminie, jako kompatybilne z systemem MASTA.
 4. Komunikacja z zewnętrznymi systemami klasy ERP lub innymi systemami finansowo-księgowymi (FK) realizowana jest w postaci plików wymiany zapisanych w notacji CSV , poprzez uzgodniony z dostawcą ERP interfejs.
 5. Wdrożenie wersji standardowej systemu MASTA realizujemy w ciągu ośmiu do dwunastu tygodni po podpisaniu umowy i po opracowaniu oraz zaakceptowaniu Projektu Wdrożeniowego.
 6. Czas wdrożenia wersji dedykowanej systemu MASTA jest zależny od skali oczekiwań.

Ceny systemu w standardowej wersji

 1. Warunki cenowe systemu są określane w dedykowanej ofercie, po dostarczeniu do AXEDserwis zapytania ofertowego i odbyciu wizyty audytorskiej w magazynie.
 2. W ofercie określone są ceny i terminy realizacji dla:
  • opracowania Projektu Wdrożeniowego,
  • przewidywanej liczby licencji na użytkowanie systemu,
  • drobnych dostosowań w zakresie funkcjonalności typowej,
  • opracowania dedykowanych rozwiązań wg oczekiwań Klienta,
  • zakresu przewidywanych usług wdrożeniowych,
  • zakresu szkoleń,
  • zakresu świadczenia usług serwisowych.

Zakres cenowy sprzętu automatycznej identyfikacji oraz sieci radiowej Wi-Fi  jest urealniany po zrealizowaniu Projektu Wdrożeniowego.
Pobyty w firmie (dojazdy, noclegi) są rozliczane rachunkami albo kartą realizacji usług.


Nasza dewiza:

KLIENT MUSI BYĆ ZADOWOLONY.