Podstawowe definicje


Sekwencja zdarzeń, jakie składają się na procesy magazynowania będzie możliwa do zrealizowania, jeżeli wcześniej zostaną w systemie MASTA wykonane działania związane ze sformułowaniem danych statycznych (stałych).

Dane statyczne, to podstawowe definicje o charakterze stałym, bez których system MASTA nie byłby w stanie obsłużyć procesów (danych dynamicznych).

Dane stałe muszą być precyzyjnie wprowadzone do systemu informatycznego MASTA tak, aby system w bazie danych miał do dyspozycji dokładny obraz magazynu i na jego „mapie” realizował wszystkie dynamiczne operacje magazynowe.

Dane dynamiczne to rezultaty działań magazynierów, realizowanych na bazie zdefiniowanych danych statycznych. Dane dynamiczne to zmienne w czasie zawartości dokumentów magazynowych.

Realizacja procesów (danych dynamicznych) nie jest realnie możliwa bez przygotowania słowników i parametrów (danych statycznych).

  • Obsługa danych statycznych, obejmuje działania związane z jednorazowym zdefiniowaniem i sporadycznym modyfikowaniem danych podstawowych (słownikowych), niezmiennych przez dłuższy okres czasu.
  • Obsługa danych dynamicznych (zmiennych) to nic innego, jak stałe zasilanie systemu ERP danymi wynikającymi z realizowania określonego procesu magazynowego.

 

Dane statyczne i dane dynamiczne są niezbędne do prawidłowego działania każdego systemu logistycznego w magazynie wspieranego technikami informatycznymi. Procesowe pojęcie systemu informatycznego przeznaczonego dla magazynów, wymaga zdefiniowania kilku zagadnień, które mają zasadniczy wpływ na przebiegi procesów zachodzących w magazynach. Fundamentalne aspekty zostaną zasygnalizowane na kolejnych stronach a ich uszczegółowione znaczenie istotne dla sprawnego działania systemu informatycznego klasy ERP ,  przedstawione jest na stronach dalszych.

Zobacz też na facebook’u:  System WMS Masta.