Funkcjonalności


 1. MASTA realizuje funkcje magazynowania w sposób płynny i przyjazny użytkownikowi.
 2. W funkcjonalności podstawowej obsługuje standardowe operacje magazynowe (operacje zaawansowane są dostarczane po uzgodnieniach w zakresie rozszerzonym.)
 3. Wspomaga efektywne zarządzanie przestrzenią składowania.
 4. Wspomaga realizację przepływów całopaletowych.
 5. Eliminuje błędy w wydaniach.
 6. Działa w czasie rzeczywistym.
 7. Umożliwia bezkonfliktową, jednoczesną realizację zadań przez wielu magazynierów.
 8. Sygnalizuje przeterminowania składowanych palet.
 9. Identyfikuje pozycje magazynowe poprzez:
  • międzynarodowy numer GS1 ( GTIN ),
  • symbol wewnętrzny,
  • symbol partii,
  • datę ważności,
  • adres lokalizacyjny,
  • właściciela marki handlowej towaru.
 10. Identyfikuje jednostki logistyczne o jednorodnej zawartości poprzez międzynarodowy numer GS1 ( SSCC ), uwzględniając:
  • symbol partii,
  • datę wytworzenia,
  • datę ważności,
  • adres lokalizacyjny,
  • ilość towaru na palecie.
 11. Wspomaga zarządzanie ruchem towarów według decyzji magazyniera lub kierownika magazynu.
Terminal mobilny zintegrowany ze skanerem kodów kreskowychPrzykładowa etykieta produktowa z kodami GS1Przykładowa etykieta logistyczna z kodami GS1