Generowanie zadań dla magazynierów


Planowanie wydań na zewnątrz

 1. Menedżer magazynu pobiera elektroniczny dokument WZ przychodzący z systemu ERP .
 2. Na podstawie dokumentu przychodzącego generowany jest Magazynowy Dokument Wydania (MDW), określający „ile, czego i dla kogo” należy wydać.
 3. Menedżer magazynu decyduje, z których miejsc magazynowych nastąpi wydanie.
 4. Menedżer magazynu tworzy zadania dla magazynierów – planuje wydania pozycji magazynowych na podstawie informacji zawartych w MDW, z uwzględnieniem:
  • miejsc źródłowych pobrania palet,
  • arbitralnie określonych kryteriów pobierania (domyślnie wg FEFO ).
 5. Każde wydanie poprzedzone jest fazą typowego przemieszczenia palet zaplanowanych do wydania z obszaru składowania do obszaru wydań.

Planowanie przyjęć z zewnątrz

 1. Menedżer magazynu pobiera elektroniczny dokument PZ przychodzący z systemu ERP  .
 2. Na podstawie dokumentu przychodzącego generowany jest Magazynowy Dokument Przyjęcia (MDP), określający „ile, czego i od kogo” należy przyjąć.
 3. Menedżer magazynu decyduje, do których miejsc magazynowych nastąpi przyjęcie.
 4. Menedżer magazynu tworzy zadania dla magazynierów – planuje przyjęcia pozycji magazynowych na podstawie informacji zawartych w MDP z uwzględnieniem miejsc docelowych umieszczania palet.
 5. Istnieje opcja arbitralnego wyboru miejsca docelowego przez magazyniera (na podstawie dotychczasowego doświadczenia).