Standardowe kody kreskowe GS1


Każde zastosowane w magazynie urządzenie skanujące kody kreskowe ma możliwość jego rozpoznania. System MASTA jest przygotowany do przechwytywania transmitowanego z kodu kreskowego identyfikatora danych i jego interpretowania. Magazynier działający w systemie MASTA nie musi znać się na kodach kreskowych. Może skanować każdy kod kreskowy. System MASTA zaakceptuje jednak tylko te kody kreskowe, które są powszechnie uznane za bezpieczne dla łańcucha dostaw. Pozostałe kody kreskowe mogą być przez system MASTA ignorowane. Dzięki temu MASTA zapewnia 100% bezpieczeństwo informacji automatycznie wprowadzanych do bazy danych.

Bezpiecznymi podczas wymiany danych kodami kreskowymi są symboliki zarezerwowane dla standardów GS1 . Wynika to z faktu, że dane zakodowane w tych symbolikach podlegają ścisłej kontroli nadzorowanej przez międzynarodowy system GS1  .

Poniżej omówione są podstawowe kody kreskowe GS1 najczęściej używane w magazynach.

Kod kreskowy EAN-13

Kod kreskowy EAN-13 jest zastrzeżony do przedstawiania 13-cyfrowych numerów identyfikacyjnych na jednostkach handlowych, które są przeznaczone do sprzedaży detalicznej. Jest powszechnie stosowany dla wszystkich towarów skanowanych w punktach kasowych sklepów detalicznych, ale może być stosowany również na niedetalicznych jednostkach handlowych.

Ze względu na wymagania traceability w obsłudze procesów magazynowych, system MASTA nie wykorzystuje tego kodu do pełnego zidentyfikowania opakowań jednostkowych. Wynika to z faktu, że w tym kodzie kreskowym nie ma możliwości zakodowania danych o symbolu partii produkcyjnej oraz ewentualnej daty przydatności do spożycia.

Ten kod kreskowy jest wykorzystywany przez system MASTA tylko tam, gdzie wymagane jest zidentyfikowanie jedynie kodu pozycji magazynowej.

Kod kreskowy ITF-14

Wykorzystanie kodu kreskowego ITF-14 (Interleaved Two of Five) jest zastrzeżone do przedstawiania 14-cyfrowych numerów identyfikacyjnych na jednostkach handlowych, które nie są przeznaczone do sprzedaży detalicznej. Ten kod kreskowy jest lepiej dostosowany do bezpośredniego nadruku na tekturze, znajduje zastosowania dla automatycznie znakowanych opakowań zbiorczych tworzonych na liniach produkcyjnych.

Podobnie, jak w przypadku kodu EAN-13, ze względu na wymagania traceability w obsłudze procesów magazynowych, system MASTA nie wykorzystuje tego kodu kreskowego do pełnego zidentyfikowania opakowań zbiorczych, ponieważ nie jest on wyposażony w zakodowane dane o symbolu partii produkcyjnej i daty przydatności do spożycia.

Ten kod kreskowy jest wykorzystywany przez system MASTA tylko tam, gdzie wymagane jest zidentyfikowanie jedynie kodu pozycji magazynowej.

Kod kreskowy GS1-128

Kod kreskowy GS1-128  jest odmianą kodu kreskowego „Kod 128” (code 128). Wyłączną licencję na jego stosowanie ma organizacja GS1 . Ten kod kreskowy służy do kodowania ciągów elementów danych z wykorzystaniem tzw. Identyfikatorów Zastosowania (IZ ).

Ze względu na przyszłe wymagania IZ w obsłudze procesów magazynowych, system MASTA wykorzystuje ten kod kreskowy do pełnego zidentyfikowania opakowań logistycznych oraz zakodowanych w tym kodzie kreskowym danych o symbolu partii produkcyjnej i dodatkowo daty przydatności towaru do spożycia.

Obsługa informatyczna ciągów danych zaszyfrowanych w kodzie GS1-128 jest podstawową cechą identyfikowania danych przez system MASTA, który jest wyposażony w algorytmy odpowiedniego interpretowania wyróżników IZ  i prawidłowej obsługi procesów magazynowych w Państwa magazynie.

Zakodowanie zalecanych dla IZ danych ( GTIN + partia + data przydatności) w jednym kodzie kreskowym przyspiesza wprowadzanie danych i skutecznie poprawia jakość bazy danych. Wszystkie dane przechwytywane są poprzez jedno skanowanie kodu kreskowego.

Pracownik magazynowy nie musi znać symbolik kodów kreskowych ani rozpoznawać symboliki zastrzeżonej dla GS1 . System MASTA automatycznie interpretuje właściwe symboliki i nie akceptuje innych niż symboliki bezpieczne.