Wymiana danych z ERP


System WMS MASTA może działać niezależnie od systemu ERP lub może działać w sposób zintegrowany z ERP .

Działanie niezależne oparte jest na interfejsie „papierowym”. Oznacza to, że polecenia dla WMS , które zostały wygenerowane w ERP są drukowane w postaci dokumentu magazynowego. Na dokumencie zawarte są szczegóły realizacyjne

Po zrealizowaniu zadań w magazynie dokument jest drukowany w systemie WMS MASTA i przekazywany fizycznie do biura, w którym eksploatowany jest system ERP .

Działania współbieżne z systemem ERP polegają na importowaniu do systemu WMS MASTA treści dokumentu elektronicznego wygenerowanego przez system ERP i odpowiedzi po zrealizowaniu zadań wygenerowanej w postaci dokumentu elektronicznego przez system WMS MASTA.

Dokument elektroniczny powinien zostać utworzony przez system ERP w postaci uzgodnionej z oczekiwaniami systemu WMS MASTA. Uzgodnienia te powstają na etapie wdrożeniowym z udziałem dostawcy systemu ERP . Dla ujednolicenia zapisów w dokumencie elektronicznym przyjmuje się format pliku określany, jako CSV . Dokument utworzony w systemie ERP w tym formacie jest bezproblemowo adaptowany przez system WMS MASTA.

Na podstawie zaimportowanego dokumentu, w systemie WMS MASTA generowane są zadania realizacyjne dla magazynierów. Po ich wykonaniu, system WMS MASTA generuje odpowiedź w postaci uzgodnionego dokumentu w formacie CSV .

Taki plik powinien zostać zaimportowany przez system ERP i zostać tam poddany stosownej obróbce. Tym samym system ERP pozyskuje rzeczywiste dane o przebiegu procesu magazynowego.

UWAGA: stosowne algorytmy interpretujące otrzymany z systemu WMS MASTA dokument muszą być opracowane przez dostawcę systemu ERP .